فایل (word) بررسی تروماهای ورزشی مسابقات لیگ های ورزشی مردان شهر کاشان طی سال های 1387 تا 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تروماهای ورزشی مسابقات لیگ های ورزشی مردان شهر کاشان طی سال های 1387 تا 1388 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: تروماهای ورزشی یکی از خطراتی است که ورزشکاران در میادین ورزشی و از جمله در مسابقات لیگ های ورزشی با آن مواجه می شوند. هدف از انجام این تحقیق, بررسی فراوانی تروما در مسابقات لیگ های ورزشی مردان شهر کاشان در سال تحصیلی 88-1387 بود.مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی مقطعی تروماهای ورزشی لیگ های ورزشی شهر کاشان در سال تحصیلی 88-1387 با حضور در محل برگزاری مسابقات مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: در مجموع 160 مورد ترومای ورزشی در 146 مسابقه رشته های مختلف ورزشی ثبت گردید.بیشترین فراوانی تروماها در مسابقات هندبال با 45 مورد (25.6 درصد) و سپس در مسابقات فوتبال با 36 مورد (22.5 درصد) ثبت گردید.نتیجه گیری: توصیه می شود به ورزشکاران این رشته ها آموزش لازم جهت اجتناب از مصدومیت و استفاده از وسائل محافظتی داده شود.
کلید واژه: ورزشکاران, ورزش, تروما

لینک کمکی