فایل (word) دیدگاه پرستاران بیمارستان های تامین اجتماعی کرج و شهریار در رابطه با آموزش مداوم پرستاری (1388) (نامه علمی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) دیدگاه پرستاران بیمارستان های تامین اجتماعی کرج و شهریار در رابطه با آموزش مداوم پرستاری (1388) (نامه علمی) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :4

پرستاران بخش بزرگی از نیروی انسانی مراکز درمانی هستند که جهت رشد حرفه ای و علمی خود به برنامه های آموزش مداوم نیاز دارند. آموزش مداوم به پرستاران کمک می کند تا عملکرد خود را حفظ کرده و آن را ارتقا بخشند و خود را با تغییرات سریع دانش و مراقبت های پرستاری و بهداشتی مطابقت دهند (1). شرکت در برنامه های آموزش مداوم به طور مستقیم بر عملکرد پرستاران تاثیر گذاشته و موجب افزایش بهره وری, کاهش مخاطرات شغلی, کاهش موارد خطای درمانی, بهبود جو سازمانی و افزایش رضایت مندی پرستاران و حتی بیماران می شود. به همین دلیل شرکت اجباری یا اختیاری پرستاران در برنامه آموزش مداوم به منظور افزایش کیفیت مراقبت پرستاران بسیار ضروری است (2). چنانچه آموزش مداوم به نحو مناسبی برنامه ریزی شود می تواند به ابزاری قدرتمند برای ارتقای آموزش کارکنان سلامت در تمام طول زندگی, و متعهد ماندن نسبت به اصول حرفه ای و شغلی تبدیل گردد (3). از جمله راه های ارتقای کیفیت آموزش مداوم بررسی نظرات آموزش گیرندگان است (4). از آنجایی که بسیاری از صاحب نظران به اجرای برنامه های آموزش مداوم مبتنی بر نیاز فراگیران تکیه دارند؛ این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه پرستاران بیمارستان های تامین اجتماعی کرج و شهریار در سال 1388 در رابطه با آموزش مداوم طراحی و اجرا شد.
کلید واژه:

لینک کمکی