فایل (word) بررسی (خواننده نهفته در متن) در سه داستان ادب پایداری از احمد اکبرپور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی (خواننده نهفته در متن) در سه داستان ادب پایداری از احمد اکبرپور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :37

یکی از راه های تحلیل آثار پدید آمده در گستره ادبیات پایداری کودک, بررسی خواننده نهفته در این آثار است. چمبرز بر این باور است که برای بازشناخت این خواننده, نیازمند روشی هستیم که در داستان های کودک و نوجوان, کودک را در مقام (خواننده) به رسمیت شناسد. با توجه به اهمیت این رویکرد و تازگی آن در مطالعه ادبیات کودک ایران, در این پژوهش کوشش شده تا سه اثر داستانی احمد اکبرپور در گستره ادب پایداری (اگر من خلبان بودم, شب به خیر فرمانده و قاب آسمانی) بر پایه دیدگاه چمبرز بررسی شود. چمبرز روش پیشنهادی خود را برای بررسی نگرش نویسنده به خواننده نهفته در متن, در چهار محور عرضه می کند: سبک نوشته, زاویه دید, طرفداری و شکاف های گویا. به کمک این چارچوب, می توان به چند نکته محوری زیر پی برد: ویژگی های خواننده نهفته در آثار یاد شده, نگرش آگاهانه یا ناآگاهانه نویسنده به کودک و نوجوان (کودک به عنوان بزرگسالی ناقص یا مانند موجودی با کیستی و زیست جهان مستقل) و سرانجام, دلایل مورد توجه قرار گرفتن برخی آثار از سوی مخاطبان. یافته های پژوهش نشان داد که این نویسنده کوشیده است تا با نزدیک شدن به دنیای متفاوت کودکی, تجربه هایی تازه از جنگ و دفاع مقدس به تصویر بکشد و با شرکت دادن کودکان در حوادث داستان و همراه شدن با آنان, فضایی فراهم آورد که کودک خود را تا حدی در آفرینش داستان سهیم بداند این مخاطب حتی می تواند در حوادث مربوط به جنگ نقشی تاثیرگذار داشته باشد.
کلید واژه: احمد اکبرپور, اگر من خلبان بودم, ایدن چمبرز, خواننده نهفته در متن, شب به خیر فرمانده, قاب آسمانی

لینک کمکی