فایل (word) بررسی اثر Ceftiofur بر تغییرات هورمونهای استروژن و پروژسترون در دوره پس از زایمان در گاوهای شیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر Ceftiofur بر تغییرات هورمونهای استروژن و پروژسترون در دوره پس از زایمان در گاوهای شیری :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و پژوهش علوم دامی

تعداد صفحات :13

عفونت های رحمی یکی از مهم ترین عوامل ناباروری بعد از زایمان در گاوهای ماده می باشد و در نتیجه موجب کاهش عملکرد تولید مثلی در گله های گاوهای شیری میشود. در این تحقیق از رحم گاوهایی که 7 یا 8 روز از زمان زایمان آنها گذشته بود با سوآپ دابل گارد نمونه گیری انجام می گرفت و بر اساس تعداد کلونیهای شمارش شده (بیش از 10 کلونی) به دو گروه تقسیم میشدند. در گروه اول (19 گاو) به مدت 3 روز متوالی از روز 10 پس از زایش بصورت زیرپوستی Ceftiofur و در گروه دوم (16 گاو) هیچ درمانی انجام نمی گرفت. در روزهای 28, 21, 14, 7 خونگیری نیز انجام می گرفت. نتایج نشان داد که استروژن در گروه Ceftiofur در روز 14 به حداکثر میزان خود در ماه اول پس از زایمان رسیده است. همچنین در روز 14 میزان پروژسترون در گروه Ceftiofur به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل می باشد. در هر دو گروه میزان پروژسترون در روز 28 به حداکثر خود رسیده است که در گروه Ceftiofur بالاتر از گروه کنترل می باشد ولی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. بطور کلی مشاهده می گردد که پس از استفاده از دارو میزان تولید استروژن مخصوصا در گاوهای با چند زایش به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل میباشد که نشانه تاثیر دارو بر این گروه می باشد. همچنین میزان هورمون پروژسترون در گروه Ceftiofur به ویژه در گاوهای با زایش بیش از یک به طور معنی داری بالاتر می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که Ceftiofur با اثر بر روی باکتریهای رحمی می تواند در ترشح استروژن و پروژسترون تاثیر گذارد.
کلید واژه: استروژن, پروژسترون, Ceftiofur, پس از زایمان, گاو

لینک کمکی