فایل (word) بررسی آلودگی های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی آلودگی های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی پزشکی جندی شاپور

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: شیوع بیماری های انگلی یکی از مشکلات مهم در بهداشت انسان ها در بسیاری از کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و میزان آن در بعضی مناطق تا 90 درصد می رسد. راه دهانی و مصرف سبزیجات خام یکی از راه های مهم کسب آلودگی های انگلی دستگاه گوارش انسان است. این تحقیق یک مطالعه اپیدمیولوژی توصیفی می باشد و به منظور بررسی میزان آلودگی سبزیجات به عوامل انگلی صورت گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه 40 نمونه سبزی از مزارع کشت در چهار نقطه جغرافیایی اهواز جمع آوری شد. نمونه ها بر طبق روش FAO با روش های رسوبی, شناورسازی و مستقیم مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.یافته ها: در این مطالعه 60 درصد نمونه ها آلوده به تخم نماتودها, 40 درصد آلوده به لارو نماتودها مرحله شوم عفونی زا, و 10 درصد نمونه ها به کیست تک یاخته ها آلوده بودند.نتیجه گیری: باید از کودهای انسانی در کشاورزی اجتناب شود و همچنین در شستشوی بهداشتی سبزی هایی که به صورت خام مصرف می شوند, دقت کافی صورت گیرد و با آموزش دادن اصول بهداشتی به مردم می توان میزان شیوع بیماری های انگلی را کاهش داد.
کلید واژه: آلودگی سبزیجات, عوامل انگلی, اهواز

لینک کمکی