فایل (word) اسناد هشت سال دفاع مقدس استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اسناد هشت سال دفاع مقدس استان کرمان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :40

این پژوهش به بررسی و تدوین فایل (word) اسناد هشت سال دفاع مقدس استان کرمان می پردازد. روش این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش مبنایی است که توسط افراد مجرب و آموزش دیده انجام گرفته است. جامعه آماری, کلیه اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس است که از سازمان ها, نهادها و افراد مرتبط با آن دریافت گردیده است. نتیجه پژوهش, جمع آوری صد و بیست هزار سند, شامل وصیتنامه ها, نامه ها, گزارش ها, یادداشت ها, خاطرات, تصاویر, کتاب ها, فیلم ها, نقش ها و سایر موارد است. اهمیت اسناد در این است که زمینه های پژوهشی متعددی در حوزه جامعه شناختی و روانشناختی, نقش رهبری, مردم, اعتقادات, تاریخ, نقاط قوت و ضعف, عوامل پیروزی و شکست و عوامل مداخله گر در جنگ را فراهم می آورد. همچنین این اسناد می توانند منابع ارزشمندی برای نظریه سازی در خصوص جنگ و دفاع در مقابل متجاوزین به حریم کشورها باشند.
کلید واژه: اسناد, هشت سال دفاع مقدس, استان کرمان, زمینه سازی (نظریه مبنایی)

لینک کمکی