فایل (word) کارکردهای روایی کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی (هانیه, دریاقلی, شب نشینی در جهنم, از مجموعه داستان های کوتاه یوسف)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کارکردهای روایی کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی (هانیه, دریاقلی, شب نشینی در جهنم, از مجموعه داستان های کوتاه یوسف) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :26

داستان کوتاه دفاع مقدس در یک دهه اخیر, تحول چشمگیری در عرصه کاربرد تکنیک و سازه های نوین داستان نویسی داشته است. با واکاوی عناصر منفرد پیکره این داستان ها می توان جنبه های هنری آنها را نشان داد. در این پژوهش با نگاهی ساختاری به کارکرد کشمکش, به عنوان یکی از مهم ترین وابسته های عنصر پیرنگ, الگوی (رابرت مک کی) در باره سطوح سه گانه کشمکش بررسی شده است. پس از آن, سه مشخصه مشترک روایی کشمکش, شامل کشمکش جسمانی,کشمکش عاطفی و کشمکش زمان و مکان, به منظور نشان دادن شگردهای به کار رفته در سه داستان کوتاه دفاع مقدس به نام های (هانیه) نوشته مهدی نور محمدزاده, (دریا قلی) نوشته زهرا مشتاق و (شب نشینی در جهنم) نوشته داوود امیریان, از مجموعه داستان های برگزیده مسابقه سراسری داستان نویسی کوتاه یوسف (1385 ه.ش) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که نویسندگان داستان های مورد بررسی, در کاربرد عنصر کشمکش برای نشان دادن عدم تعادل نخستین در روایت داستان از شگرد تعلیق در سه سطح کشمکش درونی, فردی و فرا فردی بهره گرفته اند. نویسندگان این آثار با کاربرد وجوه سه گانه کشمکش, ضمن بیان نمایشی داستان به توصیف جزئیات و تحول شخصیت ها پرداخته اند.
کلید واژه: کشمکش, داستان کوتاه یوسف, رابرت مک کی, شخصیت

لینک کمکی