فایل (word) مبانی تهییج و پایداری سپاهیان در سیاست نظامی امام علی (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مبانی تهییج و پایداری سپاهیان در سیاست نظامی امام علی (ع) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :36

امام علی (ع), در زمره نادر شخصیت هایی است که زندگانی, سیره, سخن و عمل او در عرصه های گوناگون و در تمامی عصرها, برای بشریت به عنوان الگو پایدار مانده است و خواهد ماند. سیاست نظامی آن حضرت و مباحث مرتبط و زیرمجموعه آن, در دوران قریب به پنج سال فرمانروایی و حاکمیت بر جهان اسلام, در منظر مسلمانان و نامسلمانان, تا روزگار ما, بحث های فراوانی را به خود اختصاص داده است. از میان مطالب و موضوعات زیر مجموعه سیاست نظامی یاد شده, کیفیت بسیج جنگجویان و ایجاد مقاومت و پایداری در آنان, یکی از مهم ترین مباحث قلمداد می شود. در این نوشتار, سعی شده است تا روش ها و شیوه های تهییج و بسیج سپاهیان و ایجاد پایداری و مقاومت در آنان, قبل از نبرد و در جریان آن, از سوی امام علی (ع) و نیز اصحاب و فرماندهان ایشان مورد بررسی, توصیف و تحلیل قرار گیرد. یافته ها دلالت بر آن دارد که آن حضرت در سیاست و برنامه ریزی های نظامی شاش در رویارویی با مخالفان, به این موضوع اهتمام ویژه و حتمی نشان داده و به روش های مختلف و متنوع و معطوف به اعتقاد راسخ دینی و با رویکردی الهی و معنوی و مبتنی بر معیارهای قرآنی و سنت نبوی, سپاهیانشان را به تهییج و مقاومت در برابر مخالفان وا داشته اند.
کلید واژه: امام علی (ع), سیاست نظامی, تهییج و پایداری, سپاهیان, جنگ ها

لینک کمکی