فایل (word) حاملگی نابجا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) حاملگی نابجا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی پزشکی جندی شاپور

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: حاملگی خارج رحم در محل اسکار سزارین قبلی(PCS) یک در 2000 مورد از حاملگی ها و 6 درصد موارد حاملگی خارج رحمی در زنانی که سابقه PCS داشته اند, دیده می شود. هدف از این مطالعه, بررسی مادران بارداری بود که با تشخیص حاملگی نابجا در محل PCS در مرکز ما بستری شده بودند.روش بررسی: طی یک مطالعه گذشته نگر پرونده موارد حاملگی نابجا در محل برش سزارین قبلی که طی سال های 89-1385 به بیمارستان رازی اهواز مراجعه کرده بودند استخراج و اطلاعات آنان اعم از یافته های بالینی, پاراکلینیکی یادداشت و مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر تست حاملگی مثبت, تشخیص حاملگی آنان با شرح حال, علایم بالینی و سونوگرافی تایید شد.یافته ها: طی مدت 5 سال, تعداد 29110 نوزاد به دنیا آمده بودند که 44.5 درصد آنان به طریق سزارین بود. 37 درصد کل موارد سزارین (یا 16.5 درصد موالید) PCS بودند. از میان مادرانی که سابقه PCS داشتند, 15 (31 درصد) نفر حاملگی نابجا در محل برش PCS داشتند که از این میان, 12 مورد (80 درصد) بیش از یک بار و 3 مورد تنها یک بار سابقهPCS داشتند. شایع ترین علایم خون ریزی واژینال (100 درصد), درد شکم (38 درصد), علایم شوک هیپوولمی (36 درصد) و استفراغ (33 درصد) بودند.نتیجه گیری: در هر زنی که در سن باروری بوده و مبتلا به خونریزی رحمی و درد شکم است, باید احتمال حاملگی از جمله حاملگی نابجا را در نظر گرفت و اگر سابقه سزارین داشته, باید بارداری در محل برش PCS را مطرح و با انجام سونوگرافی, محل حاملگی را تعیین و آن را به عنوان یک فوریت جراحی تلقی کرد تا از مرگ مادر و یا خارج کردن رحم جلوگیری شود.
کلید واژه: حاملگی خارج رحمی, خون ریزی واژینال, درد شکم, سزارین قبلی

لینک کمکی