فایل (word) نشانه شناسی هیپوگرام مفهومی (شهادت) در شعر دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نشانه شناسی هیپوگرام مفهومی (شهادت) در شعر دفاع مقدس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :32

نشانه شناسی یک فرصت تحلیلی برای ورود به جهان متن است تا به واسط‍ه دلالت های متنی آن, قدرت کشف و شناسایی مفاهیم موجود متنی ایجاد گردد. شعر دفاع مقدس یکی از مقوله های ادبیات است که مفاهیم نهادینه شده دین مبین اسلام را به صورت هیپوگرام های فرهنگی و ادبی در خود نمود داده است که می توان به کمک نشانه شناسی, آنها را تاویل کرد. برای تاویل این مفاهیم باید ابتدا زمینه های نهادینگی آنها را در مبانی باورمند فرهنگ دینی کاوش کرد؛ سپس به کمک دانش هرمنوتیک به تاویل و تحلیل نهایی آنها پرداخت.این مقاله بنا دارد ضمن بررسی زمینه های نهادینگی فرهنگ شهادت در اندیشه های مذهبی, مضامین برجسته کارکردی آن را در شعر هشت سال دفاع مقدس واکاوی و استخراج نموده؛ سپس بر مبنای هیپوگرام فرهنگ شهادت, مفاهیم بدست آمده را معناشناسی نماید. لذا ابتدا, مضامین اعتقادی بنا به استنادات دینی موجود در فرهنگ اسلامی, مطرح و بعد از آن, این مضامین مطابق با نمونه هایی از هیپوگرام های مفهومی ادبی شده در برخی از اشعار هشت سال دفاع مقدس, تحلیل می گردد.
کلید واژه: نشانه شناسی, هیپوگرام, مفهوم, فرهنگ اسلامی, شهادت, شعر دفاع مقدس

لینک کمکی