فایل (word) مولفه های پایداری با تکیه بر مبارزه با نفس در کتاب های درسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مولفه های پایداری با تکیه بر مبارزه با نفس در کتاب های درسی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :24

با توجه به آیات, احادیث و سخنان بزرگان دین اولین و برترین جهاد و از شدیدترین واجبات الهی و باثواب ترین آنها نزد خداوند متعال, جهاد با نفس است و شیوه عملی زندگی انبیا, امامان و بزرگان دین نیز گویای این امر است و با توجه به شرایط جهان امروز و تغییر ساختاری جنگ ها که دولت های متجاوز و به جای حمله مسلحانه به آب و خاک دیگر کشورها سعی می کنند تا در افکار, اعتقادات و احساسات مردم این کشورها نفوذ کنند؛ باید به دانش آموزان آموخت که لازمه پیروزی در هر نبردی, شناخت نفس خود و ایستادگی در مقابله هواهای نفسانی است.در پژوهش حاضر, پژوهشگر سعی دارد تا مولفه های پایداری را با تکیه بر مبارزه با نفس در کتاب های درسی ادبیات فارسی متوسطه و پیش دانشگاهی, با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار دهد. قابل ذکر است که مبارزه با نفس در این پژوهش, یعنی انسان از حق, خواسته ها و لذت هایی که برایش مهیا است, در جهت رضای خداوند و بندگان او چشم پوشی کند. سوال های پژوهشی عبارتند از: چه درصدی از محتوای کتاب های ادبیات فارسی آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی به ادبیات پایداری اختصاص داده شده است؟ آیا در محتوای ادبیات پایداری کتاب های ادبیات فارسی آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی به مبارزه با نفس اشاره شده است؟ آیا در محتوای مورد بررسی, ضمن بیان هدف (مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ظالم و متجاوز), راهکار عملی برای نیل به آن ارائه شده است؟با توجه به تحلیل کتاب های درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی, مشخص شد که تقربیا بین 15% تا 20% محتوای این کتاب ها, به ادبیات پایداری اختصاص داده شده است و در این موارد اشاره اندکی به جهاد اکبر یا مبارزه با نفس شده است و در بین دروس مورد بررسی, درس نیایش (امام سجاد) بهترین نمونه عملی است که ضمن بیان هدف, راهکارهای عملی را برای تحقق آن بیان کرده است.
کلید واژه: ادبیات پایداری, کتاب های درسی, نفس, هواهای نفسانی

لینک کمکی