فایل (word) بررسی عنصر بصیرت و زمان آگاهی در شعر دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی عنصر بصیرت و زمان آگاهی در شعر دفاع مقدس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :26

ادبیات دفاع مقدس ادبیاتی معناگراست و به همین جهت پیام و محتوا در آن اهمیت به سزایی دارد. یکی از محورهای معنایی در شعر دفاع مقدس (بصیرت و زمان آگاهی) است که در سه تقسیم (تحذیر و تذکر), (اعتراض) و (حسرت و واگویه). در این مقاله تشریح و بازنموده شده و در طلیعه بحث گوشه هایی از (زمان آگاهی) در شعر گذشته ایران و جهان بیان شده است.این مقاله نشان داده است که شعر دفاع مقدس به عنوان شعر معناگرا و به حکم بصیرت و زمان آگاهی, ناهنجاری های جامعه را گوشزد می کند و در راه اصلاح کجی ها و جبران برخی کاستی ها قدم برمی دارد.
کلید واژه: شعر دفاع مقدس, شعر معناگرا, بصیرت و زمان آگاهی

لینک کمکی