فایل (word) عنوان فارسی: مفهوم آزادی در شعر احمد مطر (عنوان عربی: الحقوق الفطریة من وجهة نظر القرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عنوان فارسی: مفهوم آزادی در شعر احمد مطر (عنوان عربی: الحقوق الفطریة من وجهة نظر القرآن) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :18

چکیده فارسی:شاعر عرب زبان معاصر, احمد مطر, در میان هم عصرانش از ویژگی های خاص سبکی و ساختاری برخوردار است. او شاعری عراقی است که از وطنش تبعید شد و در راه آزادی و وطن مجاهدت نمود, از این رو, شاعر تبعید و به ویژه شاعر شعرهای پلاکارد (لافتات) از بارزترین لقب های وی است.احمد مطر شاعری سیاسی است, نه شاعری برای سیاست, شاعر مبارزی که با شعرش به جنگ زور و ستم می رود.شعر احمد مطر گامی است به سوی آزادی مردم عرب از قید و بندهای نادانی و سلطه. غالبا او را به (شاعر بدون عشق) متهم می کنند؛ با این ادعا که در قصیده هایش, درباره عشق چیزی نمی گوید؛ اما در دیوان احمد مطر, سخن همه از عشق به وطن و آزادی انسان در برابر ظلم است.در این پژوهش سعی بر آن است تا به شیوه توصیفی و کتابخانه ای, پیرامون زندگی و تفکرات و عشق احمد مطر در قبال آزادی و وطن بحث گردد. چکیده عربی: إن أحد البواعت المهمه لکتابه هذا البحث حول شاعر العربی العراقی الحدیث, أحمدمطر, هو تمایزه نطاقا واسلوبا عن معاصریه.ترددنا فی بدایه الکلام بین تسمیه أحمد مطر شاعرا عراقیا, أم شاعرا لکل من نفی عن الوطن, أم شاعرا لکل من یجاهد فی سبیل الحریه و البلد... ولکن هو یسمی غالبا بشاعر المنفی و شاعر اللافتات, خاصه. هو شاعر سیاسی لا شاعر للسیاسه, و فی مجال آخر نسمی احمد مطر فارسا یواجه السلطه و الظلم بشعره.شعر أحمد مطر خطوه إلی حریه الشعب العربی من قیود الجهل و السلطه. فی غالب الأحیان یتصفونه بتهمه (اللاحب)؛ لأنه لم یتکلم فی قصائده عن الحب ولکن الحب الذی هو یکتب عنه, هو حب الوطن و حریه الإنسان أمام الظلم.فی هذا المقال نکتب عن حیاته و فکره و حبه أمام الحریه و الوطن.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: ادبیات پایداری, احمد مطر, وطن, آزادی, پلاکاردها (کلیدواژه عربی: ادب المقاومه, أحمد مطر, الوطن, الحریه, اللافتات)

لینک کمکی