فایل (word) آزادی, عنصر غالب غزل های نمادین منزوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) آزادی, عنصر غالب غزل های نمادین منزوی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :26

در فرهنگ همه ملت ها, می توان نشانه ای از ادبیات مقاومت را دید. در ایران نیز نمونه هایی از این گونه ادبیات در دوران حاکمیت پهلوی به چشم می خورد. برخی از شاعران این دوره در فضای بسته و بیداد زده دوران پهلوی, در برابر جور و بیداد قد برافراشته و با آگاهی از تاثیر زبان نمادین و غیر صریح در مخاطب, به توصیف اوضاع سیاسی جامعه پرداخته اند, تا رسالت خود را در آگاهی بخشی مردم نسبت به وضعیت نامساعد جامعه به انجام رسانند. حسین منزوی یکی از شاعران متعهد این دوره است که دامنه شعر پایداری, با محوریت مبارزه برای آزادی, در برخی از غزل های قبل از انقلاب او گسترده است. بهره جستن از نماد, ماهیت غزل منزوی را به کلی دگرگون ساخته و آنها را از ویژگی بارز (روحیه آزادی خواهی) برخوردار نموده است. او, با سبکی هنرمندانه و به صورت نمادین, اندیشه های خویش را مبتنی بر آزادی خواهی و انتقاد از جامعه بیدادزده روزگارش به مخاطب القا می نماید. در این پژوهش, ابتدا سعی بر آن است که بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی خاص,خواننده را با بعضی از نمادهای به کار رفته در غزل حسین منزوی آشنا نماییم. سپس کوشیده ایم درون مایه هایی از غزل پیش از انقلاب منزوی را بررسی کنیم که ارتباط مستقیمی با مضامین استبدادستیزی و آزادی خواهی و روحیه مقاومت او دارند.
کلید واژه: آزادی خواهی, نماد, غزل, منزوی

لینک کمکی