فایل (word) استقامت و پایداری در قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) استقامت و پایداری در قرآن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :25

از مسائل مهم مطرح شده در قرآن, استقامت و پایداری است. با بررسی آیات قرآن مشخص می شود که پایداری در قرآن کریم مرتبط با صبر, حلم, ثبات قدم و استقامت است و هر یک از واژه های فوق, مرتبه ای از پایداری را به خود اختصاص می دهند به طوری که صبر و حلم, مقدمه پایداری, ثبات قدم دومین گام و استقامت سومین و مهم ترین گام در راه رسیدن به پایداری در قرآن است. عوامل رسیدن به ثبات قدم و استقامت در قرآن از این قرار است: مژده پیروزی دادن در جنگ, یاری خواستن از خداوند و یادآوری نعمت های او, داشتن قول ثابت, دوری از وعده و وعیدهای مشرکان و اینکه انسان به راه کج نرود و از مسیر خود منحرف نشود و در عمل خود, پایداری داشته باشد. فایل (word) استقامت و پایداری در قرآن, باعث برخورداری از امداد غیبی و دوری از خوف و حزن می شود. برای استقامت و پایداری, مصداق هایی نیز در قرآن ذکر شده است که از جمله آنهاست: داستان ابراهیم و پرتاب او به آتش و تبدیل شدن آن به گلستان و هجرت او به سرزمین دیگر برای حفظ ایمان خود از گزند کافران و قربانی کردن فرزند خود و استقامت و پایداری او و فرزندش در این امر.
کلید واژه: صبر, حلم, ثبات قدم, استقامت, پایداری

لینک کمکی