فایل (word) بررسی شدت تاثیر سیگار در ابتلا به سرطان حنجره در خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی شدت تاثیر سیگار در ابتلا به سرطان حنجره در خوزستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جنتاشاپیر

تعداد صفحات :6

زمینه: تومورهای حنجره در حدود1.5 % از تمام سرطان ها را تشکیل می دهند. شواهد علمی نشان می دهد که سرطان حفره دهان, حنجره, ریه و مری با سیگار کشیدن رابطه مستقیم دارد. خطر ایجاد سرطان حنجره با افزایش میزان مصرف سیگار, افزایش و طی مدتی که از قطع سیگار می گذرد, کاهش می یابد. هدف از انجام دادن مطالعه شاهد موردی, بررسی شدت تاثیر سیگار در ابتلا به سرطان حنجره می باشد.روش: 176 مورد مبتلا به سرطان حنجره بستری شده در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان های امام خمینی و آپادانای اهواز که از لحاظ آسیب شناسی تایید شده است, برای مطالعه انتخاب شده اند که در طول 15 سال از سال 1390 تا 1384 تحت درمان قرار گرفته اند. در همان زمان تعداد 176 مورد به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. پرسش نامه ای حاوی اطلاعات درموگرافیگ, تاریخچه بیماری گوش و حلق و بینی, عادت سیگار کشیدن و حجم مصرف سیگار, نوع تومور, محل تومور و بزرگی تومور در اختیار آنان گذاشته شد. آنالیز آماری با کمک SPSS 16 انجام گرفت.نتایج: با توجه به نتایج حاصله در موردها و شاهدها اختلاف آماری قابل ملاحظه (P>0.05) در جنسیت, وضعیت تاهل, نژاد, میزان تحصیلات, عقاید مذهبی و محل سکونت مشاهده نشد. در مجموع 148 بیمار از 176 بیمار ترکیبات تنباکو استفاده می کردند که 50 مورد بالای 20 نخ سیگار در روز و بقیه کمتر از این تعداد, مصرف می نمودند. میانگین مدت زمان استفاده از سیگار 41.8 سال بوده است. نکته جالب توجه این که از 25 بیمار زن 10 مورد از ترکیبات تنباکو استفاده می نمودند. نوع سیگار مصرفی در 24 مورد, سیگار دست ساز, 67 مورد سیگار تولید داخل و 57 مورد نوع خارجی استفاده می شده است. در گروه شاهد از 176 مورد بررسی شده تعداد 18 مورد سیگاری گزارش شده که متوسط مصرف سیگار آنها 4.8 سال بوده است.نتیجه گیری: کشیدن سیگار فاکتور مساعد کننده در ایجاد سرطان حنجره است. تشخیص ابتلا به سرطان حنجره برای غیرسیگاری ها غیرمعمول است. ترک سیگار بهترین راه برای پیشگیری از بروز سرطان حنجره می باشد.
کلید واژه: سیگار کشیدن, سرطان حنجره, مطالعه مورد - شاهد, خوزستان

لینک کمکی