فایل (word) بررسی الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر امیدیه 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر امیدیه 1389 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جنتاشاپیر

تعداد صفحات :9

زمینه: تغذیه انحصاری با شیر مادر مهم ترین جز خط زندگی کودک می باشد که بیشترین اثر بخشی در ارتقا سلامتی و پیشگیری از بیماری های کودکان را دارد. شیر مادر به دلیل خواص منحصر به فردش ضامن سلامتی و رشد جسمی - روانی مطلوب برای کودک است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر تا سن 6 ماهگی و عوامل موثر بر آن در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر امیدیه بود.روش: در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی به طور مقطعی 400 کودک 6 تا 18 ماهه که جهت دریافت مراقبت های روتین کودکان, در مدت نمونه گیری به مراکز بهداشت شهر امیدیه مراجعه نمودند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله پرسش نامه ای محقق ساخته که روایی و پایایی آن در مراحل مقدماتی ارزیابی شده بود و مصاحبه با مادر جمع آوری گردید.عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با استفاده از آزمون های کای اسکور, تی تست و رگرسیون لجستیک تعیین شد.نتایج: شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی در شهرستان امیدیه 61.6% بود. تغذیه انحصاری با شیر مادر با وزن بدو تولد, شروع تغذیه با شیر مادر بلافاصله پس از زایمان, توصیه اطرافیان به دادن شیر خشک, استفاده از پستانک و آب قند, نوع زایمان, تعداد فرزندان و نحوه شیردهی دارای رابطه معنی داری بود (P<0.05).نتیجه گیری: علیرغم میزان تغذیه انحصاری نسبتا بالا, با توجه به آن که 39.4% کودکان مورد مطالعه تا 6 ماهگی جایگزین دیگری غیر از شیر مادر داشته اند, هنوز هم نقش آموزش مادران در زمینه تغذیه با شیر مادر کلیدی است. آموزش در مورد شروع تغذیه با شیر مادر بلافاصله پس از زایمان و عدم استفاده از پستانک و آب قند از طرف مراکز بهداشتی و بیمارستان ها بایستی جایگزین آموزش های منفی و نادرست اطرافیان شود. همچنین باید در جهت حمایت از شیر مادر مشاوره های مناسب در زمینه انتخاب روش زایمان و نحوه شیردهی به کودک به مادران ارائه شود.
کلید واژه: تغذیه انحصاری, شیر مادر, کودکان

لینک کمکی