فایل (word) کاربرد شبکه های بیزی پویا برای ارزیابی ریسک واحدهای تولید برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کاربرد شبکه های بیزی پویا برای ارزیابی ریسک واحدهای تولید برق :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مدیریت دارایی های فیزیکی امروزه با هدف افزایش بازدهی سرمایه, سودآوری همچنین حفظ پایداری سرمایه گذاری کاهش پیامدهای زیست محیطی اجتماعی آن, تبدیل به یک دانش با هویت مشخص شده است از مباحث مهم در مدیریت امروز صنایع جهان میباشد. از مباحث مهم در مدیریت صنایع مدیریت ریسک میباشد. مدیریت ریسک فرآیندی است که قالبی مناسب برای شناسایی, ارزیابی پاسخگویی به ریسک ها را فراهم می آورد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه چارچوبی جامع که بتواند با استفاده از شبکه های بیزی به تحلیل ریسک پرداخته, بر عدم قطعیت ها غلبه کرده, پویایی تحلیل را تضمین کند در نهایت ادبیات موجود در تحلیل ریسک واحدهای تولید الکتریسیته را توسعه بهبود بخشد.

لینک کمکی