فایل (word) کاربرد شبیه سازی مونت کارلو اتوماتای سلولی در ارزیابی پایایی سیستم های پیچیده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کاربرد شبیه سازی مونت کارلو اتوماتای سلولی در ارزیابی پایایی سیستم های پیچیده :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

سیستم های پیچیده که برای سیستم های الکتریکی یا توزیع برخی از منابع کالاها طراحی شده اند, جزو جدایی ناپذیر فراگیر جامعه مدرن است. علاوه بر این موضوع, وابستگی جامعه به سیستم ها شبکه های فناوری مدرن به طور مداوم در حال رشد است. در نتیجه تقاضای روزافزونی برای قابل اعتماد بودن این سرویس ها در ارایه خدمات وجود دارد. هم چنین امروزه اهمیت پایایی سیستم یک مساله مهم کلیدی است پایا بودن سیستم امری حیاتی در بسیاری از زمینه های تولیدی خدماتی شاخصی بسیار مهم برای اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری است. بنابراین به روش های محاسباتی کارآمدی نیاز است تا توسط آن بتوان پایایی سیستم ها شبکه های فناوری را برای ارتقا طراحی آن ها در شرایط عدم اطمینان کارکرد صحیح, ارزیابی کرد. در این مقاله از ترکیب شبیه سازی مونت کارلو الگوریتم اتوماتای سلولی برای ارزیابی پایایی سیستم های پیچیده استفاده شده است. شبیه سازی مونت کارلو زمانی که با پیکربندی های متفاوتی از سیستم مواجه هستیم یکی از الگوریتم های بهینه برای تخمین پایایی سیستم های پیچیده می باشد. هم چنین محاسبات مبتنی بر اتوماتای سلولی باعث افزایش بهبود عملکرد الگوریتم های کلاسیک شده, از محاسبات تکراری جلوگیری کرده توانایی جستجوی هوشمند سیستم را فراهم می سازد. پس از اعتبارسنجی مدل, مثال هایی از چند سیستم پیچیده نتایج آن ها بررسی شده اند که نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی است.

لینک کمکی