فایل (word) کاربرد طراحی آزمایش ها در بهینه سازی سیستم صف جایگاه سوخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کاربرد طراحی آزمایش ها در بهینه سازی سیستم صف جایگاه سوخت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر, عملکرد جایگاه سوخت 224 پروین واقع در تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف پژوهش, طراحی یک مدل مبتنی بر شبیه سازی جهت بهینه سازی سیستم صف میزان فروش جایگاه سوخت می باشد. این مطالعه تلفیق بکارگیری شبیه سازی تکنیک های طراحی آزمایش ها است که منجر به دستیابی به یک مدل قابل پیش بینی تجربی برای بهینه کردن سیستم عملکرد یک جایگاه سوخت با در نظر گرفتن دو چشم انداز طول صف نرخ فروش شده است. در ابتدا با استفاده از نرم افزار Arena جایگاه سوخت شبیه سازی شد. پس از شبیه سازی سیستم جایگاه سوخت, با استفاده از طراحی آزمایش ها متدولوژی سطح پاسخ (RSM) سعی کرده ایم تا عملکرد جایگاه را بهینه سازی کنیم. نتایج به دست آمده از مدل بهینه حاکی از آن است که که دستاوردهای حاصل منجر به ارتقای عملکرد سیستم صف جایگاه سوخت مورد مطالعه شده است.

لینک کمکی