فایل (word) کاهش هزینه های سازمان با استفاده از بهینه سازی چیدمان بخش های داخلی با نگرش فرآیندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کاهش هزینه های سازمان با استفاده از بهینه سازی چیدمان بخش های داخلی با نگرش فرآیندی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مدیریت فرآیندهای کسب کار در دهه های اخیر به عنوان ابزاری در جهت مدیریت هر چه بهتر یک سازمان معرفی شده بگونه ای که جایگزین رویکردهای مدیریتی کلاسیک شده است. در بحث مدیریت فرآیندهای کسب کار, علاوه بر شناخت فرآیندها, داشتن نگرش فرآیندی به بخش های مختلف سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راهکارهایی که در ادبیات به منظور کاهش هزینه های سازمان پیشنهاد شده است, چیدمان بهینه بخش های داخلی مربوط به سازمان میباشد. در این مقاله ابتدا مسیله چیدمان بخش های داخلی سازمان تعریف شده سپس ارتباط آن با نگرش فرآیندی نشان داده میشود. در ادامه نحوه پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی تبرید در مسیله مذکور ارایه میشود. سپس نتایج الگوریتم برای یک شرکت واقعی نشان دادهشده است. بدین ترتیب خروجیهای حاصل از مدل پیشنهادی, نشان دهنده کارایی الگوریتم در بهبود هزینه های سازمان با کوتاه تر نمودن زمان اجرای فرآیندها با استفاده از بهینه سازی چیدمان بخش های مختلف یک سازمان می باشد.

لینک کمکی