فایل (word) کمینه سازی زمان انتظار مسافران در خط یک قطار شهری مشهد با استفاده از شبیه سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کمینه سازی زمان انتظار مسافران در خط یک قطار شهری مشهد با استفاده از شبیه سازی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار جهت ترغیب جذب مسافر در قطارشهری, میزان زمان انتظار مسافران در ایستگاه است. هدف از انجام این پژوهش نیز کاهش زمان انتظار مسافران در قطار شهری مشهد با استفاده از ابزارهای شبیهسازی میباشد. با شبیه سازی مدل, تحلیل حساسیت تعریف سناریوهای مختلف, زمان انتظار مسافران در هر سناریو محاسبه شده پس از مقایسه سناریوها نتایج نشان میدهد که در مسیر شمالی (مسیر رفت), ایستگاه بسیج در مسیر جنوبی (مسیر برگشت), ایستگاه پارک ملت دارای بیشترین نرخ ورودی مسافر میباشند. در راستای بهینه سازی مدل یکی از راه حل های ممکن, ایجادبهبود در شرایط جاری برای دو ایستگاه عنوان شده است که بهبود در کل سیستم را نیز در پی دارد. به همین منظور پس از بررسی سناریوهای مختلف,تغییر در سفر بین ایستگاه ها در مسیر شمالی تغییر در سرفاصله زمانی قطارها در مسیر جنوبی براساس ایستگاه پرمسافر به عنوان سناریو بهینه انتخاب شدند.

لینک کمکی