فایل (word) محاسبه شاخص متوسط طول دنباله در یک فرآیند دومرحله ای با توزیع لگ نرمال به کمک رویکرد زنجیره مارکوف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) محاسبه شاخص متوسط طول دنباله در یک فرآیند دومرحله ای با توزیع لگ نرمال به کمک رویکرد زنجیره مارکوف :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بهبود قابلیت اطمینان از مهمترین دغدغه های شرکت ها سازمان های تولیدی خدماتی می باشد. امروزه نمودارهای کنترل روش های پایش متفاوتی برای ارزیابی عملکرد بهبود قابلیت اطمینان محصولات وخدمات توسعه داده شده اند. از طرفی بیشتر محصولات وخدمات حاصل فرآیندهایی با مراحل بهم وابسته هستند که مهمترین ویژگی آنها خاصیت آبشاری می باشد که در رویکردهای پایش موجود لحاظ نگردیده است. لذا در این مقاله, با استفاده از مدل رگرسیون زمان شکست تسریع یافته به ارایه روشی جهت پایش داده های قابلیت اطمینان در فرآیندهای دو مرحله ای با توزیع لگ نرمال می پردازیم سپس محاسبه شاخص متوسط طول دنباله با رویکرد پیشنهادی زنجیره مارکوف مورد توجه توسعه قرار خواهد گرفت. متعاقبا, عملکرد نمودار کنترل توسط شاخص های متوسط طول دنباله حالت صفر حالت پایدار به کمک رویکرد پیشنهادی دقیق زنجیره مارکوف رویکرد شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی