فایل (word) مدل برنامه ریزی آرمانی جهت زنجیره تامین مکانیابی سوخت زیستی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل برنامه ریزی آرمانی جهت زنجیره تامین مکانیابی سوخت زیستی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

زنجیره تامین سوخت زیستی مورد توجه در این مطالعه, یک زنجیره تامین سه سطحی شامل زمین های کشاورزی, کارخانه های تولید سوخت مصرف کننده است. در این تحقیق, سعی به استفاده از نظر متخصص در قالب اعداد Z- Number استفاده از الگوریتم Z-DEA برای انتخاب مراکز تولید سوخت زیستی از بین مکان های کاندید است. دیگر موضوع مورد توجه, در نظر گرفتن سیستم صف بندی در زمان تخلیه بار کامیون هاست. به طور کلی. در این پژوهش که مطالعه موردی در ایران است ابتدا از بین مکان های کاندید, مکان های مناسب برای احداث مراکز تولید سوخت زیستی انتخاب می شود سپس با درنظر گرفتن سیستم صف در زنجیره تامین, میزان انحراف از اهداف مدنظر را با استفاده از برنامه ریزی آرمانی محاسبه کرده در نهایت سناریوهای متفاوت زمان هزینه را بررسی کرده حالت بهینه ارایه شده است.

لینک کمکی