فایل (word) مدل بهینه بودجه ریزی دولت ها سازمان ها با رویکرد الگوریتم های فراابتکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل بهینه بودجه ریزی دولت ها سازمان ها با رویکرد الگوریتم های فراابتکاری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

توانایی سنجش عملکرد بر همه مراحل اجرای تخصیص بودجه عملیاتی تاثیر می گذارد. اگر سازمان ها شرکت ها توانایی سنجش عملکرد به طور موثر را نداشته باشند, تخصیص بودجه عملیاتی شکست خواهد خورد با این همه, اقدام به تعریف نتایج خروجی ها نموده اند. برای اجرای معنی دار بودجه عملیاتی, اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد باید در مدیریت تصمیم گیری, تخصیص منابع طراحی طرح های تشویقی مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا با بررسی عملکرد دولتها تحقیقات صورت گرفته در ادبیات موضوع همچنین عملکرد در فرآیند بودجه ریزی به سنجش عملکرد دولتها بر اساس یک مدل فرآیندی پرداخته شده است. در ادامه به بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری به عنوان شاخص موثر در سنجش میزان عملکرد دولتها در تامین رفاه آبادانی کشورها پرداخته می شود. در این تحقیق با بررسی نسبت مذکور به مقایسه عملکرد دولتها پرداخته در انتها به طراحی یک مدل فرآیندی به منظور بودجه ریزی نسبت جاری پرداخته می شود. با توجه به شرایط عدم قطعیت حاکم بر مساله در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه فازی استنتاجی مبتنی بر ژنتیک استفاده شده است.

لینک کمکی