فایل (word) مدل پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی در شرکت موننکو ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی در شرکت موننکو ایران :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک میتواند در مورد کل یک سازمان در همه حوزه ها سطوح, در هر زمانی همینطور در مورد کارکردها, پروژه ها فعالیتهای خاص به کار گرفته شود. برای طراحی پیاده سازی مدل مدیریت ریسک در شرکت موننکو ایران, شرایط ویژگی های این سازمان در نظر گرفته شده است. این تحقیق, به دنبال چگونگی طراحی مدل در شرکت موننکو ایران است. برای این منظور, ابتدا انواع مدل های موجود بررسی سپس با توجه به نیازمندی شرایط سازمان, فرآیندهای مدل به همراه ساختار جزییات اجرای هر فرآیند, طراحی گردید. مدیریت ریسک سازمان در شرکت موننکو ایران براساس استانداردهای ISO31000:2018, PMBOK 6th Edition ISO9001:2015 پیادهسازی گردید در این مقاله مدل پیادهسازی مدیریت ریسک سازمان در شرکت موننکو ایران تبیین اثربخشی پیاده سازی مدل مذکور در سازمان ارزیابی می گردد.

لینک کمکی