فایل (word) مدل دقیق برای محاسبه قابلیت اطمینان با استفاده از استراتژی مختلط در سیستم محافظ فوق سریع توربین گازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل دقیق برای محاسبه قابلیت اطمینان با استفاده از استراتژی مختلط در سیستم محافظ فوق سریع توربین گازی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

به منظور بهبود قابلیت اطمینان چهار راه کار کلی وجود دارد. یکی از معروف ترین این راهکارها افزودن قطعات مازاد به زیرسیستم های یک سیستم است. این مسیله دو فرم اصلی دارد که با نام های مسیله تخصیص افزونگی (RAP) مسیله تخصیص قابلیت اطمینان افزونگی (RRAP) شناخته می شود. هنگام استفاده از قطعات مازاد در یک زیرسیستم, نحوه استفاده از این قطعات مازاد اهمیت ویژه ای دارد. نحوه استفاده از قطعات مازاد در زیرسیستم با نام استراتژی مازاد شناخته می شود. سه استراتژی کلی برای مسایل قابلیت اطمینان وجود دارد که با نام های استراتژی فعال, ذخیره مختلط شناخته می شوند. در محاسبه قابلیت اطمینان برای استراتژی های ذخیره مختلط پژوهشگران برای ساده تر شدن محاسبات تابع قابلیت اطمینان را تقریب می زنند به یک حد پایین اکتفا می کنند. در این مقاله سعی شده است تا برای زیرسیستم هایی که از این دو استراتژی استفاده می کنند یک فرمول جدیدی مبتنی بر مدل زنجیره مارکوف با زمان پیوسته ارایه گردد. این فرمول جدید ما را قادر می سازد تا محاسبات مربوط به استراتژی مختلط را در زمانی بسیار کوتاه به صورت دقیق انجام دهیم. در نهایت تابع دقیق به دست آمده برای استراتژی مختلط بر روی سیستم محافظ فوق سریع توربین گازی تست شده است.

لینک کمکی