فایل (word) پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمان :

توضیحات کامل :

فایل (word) پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمان

 

ویژگی های این پرسشنامه :

 

در این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه تعهد عاطفی, تعهد هنجاری, تعهد مستمر از پرسشنامه استاندارد براساس مدل آلن و می یر(1990) که در 21 سوال به ترتیب (تعهد عاطفی, سوال 7-1),  (تعهد مستمر, سوال 15-8), (تعهد هنجاری, سوال 21-16) تهیه شده موجود می باشد. و جهت سنجش میزان یادگیری سازمانی از پرسشنامه استاندارد که توسط جرزگومز(2002) با 15 سوال به ترتیب ( تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی, سوال 26-22), (داشتن دید سیستمی, سوال 29-27), ( فضای باز و آزمایشگری در سازمان, سوال 33-30), ( انتقال و یکپارچه سازی دانش در سازمان, سوال 36-34), تهیه شده آماده استفاده می باشد.

لینک کمکی