فایل (word) برنامه‌ریزی جهت توسعه روستایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) برنامه‌ریزی جهت توسعه روستایی :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


مقدمه

تحولات جامعه‌ی روستایی ایران پس از دهه‌ی 40 به‌لحاظ تغییرات اساسی و زیربنایی در جهت‌گیری‌های محور توسعه که بیشتر متأثر از سیاست‌های استعمارگرانه‌ی استکبار جهانی بود منجر به اضمحلال روستاها و درنتیجه بروز مشکلات و معضلات اساسی در کشور گردید این تحولات نه تنها در کشور ما بلکه در تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌نیافته اتفاق افتاد.

با عنایت به این که تحقیق اهداف توسعه‌ی‌ملی مستلزم توجه مجرد به احیا و توسعه‌ی مراکز مناطق روستایی است و از طرفی عدالت اجتماعی و اهداف عالی و سیاست‌های‌بشردوستانه‌ی انقلاب اسلامی نیز این توجه و حمایت را تشدید می‌نماید. لذا برنامه‌ریزی و رسیدن به روش‌های علمی‌تر در بهبود کیفیت سکونت‌گاه‌های روستایی و ایجاد محیط زیست سالم‌تر در این مراکز را باید جز وظایف اجتناب‌ناپذیر دولت دانست.

شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه در کلیه‌ی زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و بالفعل نمودن آن‌ها توسعه‌ی کالبدی, هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های مراکز روستایی, سیاست‌های منطقه‌ای و... امری است که در جریان تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی می‌تواند اتفاق بیفتد.

فایل (word) برنامه‌ریزی جهت توسعه روستایی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه............................................. 1

معرفی اجمالی شهرستان لنجان........................ 2

موقعیت شهرستان.................................... 3

مرحله‌ی اول مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود....... 6

1-پیشینه و زمینه................................... 7

1-1-بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا.... 7

1-2-بررسی طرح‌های فرادست مصوب(طرح جامع توسعه و عمران ناحیه و طرح سامان‌دهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی)............... 8

1-2-1-نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست(به‌عنوان مرکز مجموعه, حوزه, روستای مستقل)............................... 8

1-2-2-ارائه‌ی فایل (word) برنامه‌ریزی جهت توسعه روستایی
فهرست پیشنهادهای طرح‌های مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا....................... 10

1-3-2-معرفی و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی مورد نیاز روستا که قابل رفع می‌باشند....................................... 11

2-شناسایی پایه.................................... 12

2-1-شناسایی پایه در سطح حوزه‌ی نفوذ................ 12

2-1-1-بررسی و تعیین الگوی مراجعه‌ی خدماتی و مبادله‌ی کالا بین حوزه‌ی نفوذ و روستای مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات محلی و نتایج طرح‌های فرادست..................................... 12

2-1-2-بررسی و تدقیق محدود حوزه‌ی نفوذ مستقیم روستا با استفاده و تلفیق اطلاعات طرح‌های فرادست مصوب و اطلاعات مربوط به برداشت میدانی.................................................. 14

2-1-3-بررسی تحولات جمعیت آبادی‌های حوزه‌ی نفوذ شامل(تعداد, بعد خانوار, آموزش,

شاغلین و ...)..................................... 15

2-1-4-بررسی منابع عمده معیشت روستاهای حوزه‌ی نفوذ براساس اطلاعات محلی و نتایج طرح‌های فرادست........................ 21

2-2-شناسایی پایه در سطح روستا..................... 23

2-2-1-بررسی‌های محیطی.............................. 23

2-2-1-1-بررسی کلیات ویژگی‌های محیطی روستا با استفاده از طرح‌ها و اطلاعات موجود و نیز شناخت تفصیلی زمینه‌های اصلی و تأثیرگذار نظیر توپوگرافی و اقلیم................................. 23

3-2- بررسی و نحوه‌ی توزیع خدمات زیربنایی (تأسیسات و تجهیزات عمومی)و رفاهی(اجتماعی و اقتصادی)در سطح روستا و تعیین شعاع عملکرد هر یک از آن‌ها در مقیاس درون روستایی یا برون روستایی...................................... 24

4-2- شناخت و تعیین کاربری اراضی در روستا اعم از مسکونی, آموزشی, بهداشتی و ... و محاسبه‌ی سطح سرانه‌ی آن‌ها........... 27

5-2- تحلیل خدمات پیشنهاد شده در طرح‌های فرادست در مورد روستاهای حوزه‌ی نفوذ و ارزیابی اجرای پیشنهادهای یادشده در تغییر الگوی مراجعه و یا تغییر محدوده‌ی حوزه‌ی نفوذ تا سال افق طرح 34

مرحله‌ی دوم تحلیل و استنتاج بررسی‌های وضع موجود و تدوین چشم‌اندازها.................................................. 37

2-تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا.......... 38

2-1-ارزیابی ویژگی‌های محیطی موجود در روستا به ویژه در زمینه‌ی منابع آب شرب و کشاورزی و تحلیل کلی میزان تأثیرگذاری آن در توسعه‌ی آتی روستا تا سال افق طرح.......................... 38

2-2-ارزیابی و اولویت‌بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان‌سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی............... 39

2-3-تحلیل ویژگی‌ها و برآوردهای جمعیتی روستا........ 39

2-3-1-تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجر فرستی و مهاجر‌پذیری براساس اطلاعات محلی................................ 39

2-3-2-ارزیابی پیش‌بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستا و تعداد شاغلین............................................ 41

3-4- تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستاییان و فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی, صنعت و خدمات) و تدوین چشم‌انداز آتی آن‌ها 42

3-5- تعیین محدودیت‌ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت‌بندی آن تا سال افق طرح........ 43

3-6- ارزیابی کمبودهای خدماتی موجود سرویس‌دهنده به روستا و حوزه‌ی نفوذ آن........................................... 45

مرحله‌ی سوم تعیین و اولویت‌بندی پروژه‌های پیشنهادی... 47

1-تعیین برنامه‌ها, پروژه‌های پیشنهادی............... 48

1-1-نیازسنجی برنامه‌ها و پروژه‌های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح‌های فرادست, دیگاه روستاییان و مطالعات مرحله‌ی دوم 48

1-2-اولویت‌بندی برنامه و پروژه‌های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا................................ 48

1-2-2-تعیین و اولویت‌بندی برنامه‌ها و پروژه‌های زیست محیطی مرتبط با طرح سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی و دفع فاضلاب.......... 49

1-2-3-تعیین و اولویت‌بندی برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی با تأکید به برنامه‌های اشتغال‌زایی و امکان افزایش درآمد روستاییان 50

1-2-4-ارائه‌ی پیشنهادهای لازم جهت تقویت و نهادینه شدن فعالیت‌های مشارکتی روستاییان در ابعاد اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و فنی و اجرایی جهت بهره‌وری بیشتر و مداوم طرح‌های عمرانی روستا 51

1-2-5-تعیین اولویت‌بندی پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی.. 52

1-2-6-تعیین و اولویت‌بندی پروژه‌های خدماتی-رفاهی.... 53

1-3-اولویت‌بندی برنامه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی در کلیه‌ی زمینه‌ها باتوجه به نیازهای اساسی در سطح روستا.............. 53لینک کمکی