فایل (word) پروژه کارآموزی شعبه تامین اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروژه کارآموزی شعبه تامین اجتماعی :

مقدمه و تشکر

آنچه در این گزارش مورد مطالعه قرار می گیرد بیان مواردی است که درطی دوره کار آموزی مشاهده و یا توسط سرپرست کارآموزی بیان شده است.

شعبه تامین اجتماعی میانه از برنامه خاص سازمان که به زبان فاکس پرو می باشد استفاده می کند واز نرم افزار های خاص دیگری برای انجام مورد استفاده نمی کند

و بیشتر وظایف سوپروایزر شعبه مربوطه به رفع مشکلات پیش آمده در شبکه می باشد.به همین دلیل در این گزارش به شرح توضیحاتی در مورد شبکه و ساختار آن و آنچه یک سوپر وایزر باید بداند پرداخته شده است.

درپایان شایسته است ازاستاد گرامی آقای مهندس سیمین فربه عنوان استاد راهنما سپاسگزاری و تشکر نمایم.

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:

اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری ازحمایتهای تامین اجتماعی را به عنوان یک حق اساسی وهمگانی قلمداد نموده است در واقع تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی تلقی گردیده و برخورداری از آن به منظور بازنشستگی,بیکاری , از کارافتادگی,بی سرپرستی,حوادث , سوانح , خدمات بهداشتی درمانی از ضروریات خاص محسوب می شود . در ایران تامین اجتماعی با توجه به سابقه طولانی فعالیت از جایگاه ممتازی برخوردار است .این موقعیت در یک فرایند تکاملی حدود 65 ساله با شروع کار صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع در سال 1309 اغاز گردیدو با تصویب قوانین بیمه های اجباری کارگران در سال 1322 بیمه اجباری کارگران در سال 1331 و تامین اجتماعی در سال 1354 تکامل یافته است.

نمودار سازمانی وتشکیلات:

نمودار سازمانی ترکیب رسمی سازمان را منعکس می کند و می تواند بعنوان یک وسیله با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

نمودار سازمانی همچنین می تواند در نشان دادن اختیارات و مسئولیت ها ,فعالیتها و کانالهای ارتباطی موثر واقع شود.

نمودار سازمانی مدل تصویری است که میتواند در تشریح و توصیف و یا روابط سازمانها را یاری دهد.نمودار سازمانی همچنین باید با تغییر واحد های سازمانی و روابط بین آنها تغییر داده شود از مزایای نمودار سازمانی این است که در تعیین و ارتباط قسمتهایمختلف به عنوان وسیله شناسایی و نیز به عنوان وسیله برقراری ارتباطات و جریان اطلاعات است.

نمودار سازمانی نماینگر مقام و مرتبه سازمانی است و به عنوان یک مدل است از فرایند پویای عکس العملهای انسانی است.

نمودار سازمانی و تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

سازمان تامین اجتماعی میانه پس از مکانیزه شدن شامل قسمتهای زیر می باشد:

درآمد,اجرائیات,بازرسی,بیمه شدگان,نام نویسی,اداری,مالی,فرابری داده ها.

وظایف هر کدام از این بخش ها با توجه به هدف برنامه ای که این قسمت ها نوشته شده است بررسی می گردد.

امور بیمه شدگان:

واحد بیمه شدگان شامل بخش های بایگانی فنی,کارکرد و ریز دستمزد و بیمه شدگان,بیمه شدگان خاص,کمک های کوتاه مدت و کمک های بلند مدت می باشد.

اهداف کلی سیستم شامل موارد زیر می باشد:

انجام امور مستمری بگیران شامل صدور احکام , محاسبات گزارشات مربوطه و بررسی سوابق و تعیین میزان پرداخت انواع کمک های کوتاه مدت به بیمه شدگان مطابق تعهدات قانونی مر بوطه.

بایگانی فنی:

امکان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فنی بیمه شده گانی که سوابق پرداخت حق بیمه آنها از سوی واحد نام نویسی و حساب های انفرادی به سایر شعب و یا ادارات و مراکز ستادی ارسال و یا بلعکس و اصل می گردد.

همچنین این سیستم آمار پرونده هایی که ارسال و یا واصل شده اند و یا از ردیف بایگانی خارج شده اند را مورد احتساب قرار می دهد.

کارکرد و ریز دستمزد بیمه شدگان:

دسترس سریع به کارکرد و میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد بیمه شده در هر مقطعی از تاریخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و یا مشاهده بیمه شده و همچنین برقراری و پرداخت انواع حمایتهای قانونی و یا استداد و انتقال حق بیمه از مهمترین وظایف این سیستم است.

بیمه شدگان خاص:

دسترسی سریع به کارکرد و میزان دستمزد بیمه شدگان اختیاری از وظایف این بخش است.

کمک های کوتاه مدت:

احراز شرایط استحقاق و همچنین تعیین مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات,کمک ازدواج,بیمه بیکاری و همچنین کلید حمایتهای کوتاه مدت,صدور معرفی به کار و استخدام وضعیت از وظایف این بخش می باشد.

کمکهای بلند مدت:

برقراری و پرداخت مستمری های بازنشستگی ,از کارافتادگی و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان,صدور احکام افزایش سالانه و پرداخت کمک عائله مرزی ,عیدی پایان سال و انجام تسویه حساب از وظایف این بخش می باشد.لینک کمکی