فایل (word) تحقیق آفت وبیماری گیاهان و نگهداری فضای سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحقیق آفت وبیماری گیاهان و نگهداری فضای سبز :

دانلود تحقیق آفت وبیماری گیاهان و نگهداری فضای شبز شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه 116 ص با فرمت word

فایل (word) تحقیق آفت وبیماری گیاهان و نگهداری فضای سبز
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه 1
تاریخچه محل کارآموزی 5
موقعیت جغرافیایی 7
طرح و توسعه 7
مشکلات 9
پیشنهادات 10
مراکز فرهنگی 11
منابع درآمد پارک 11
وضعیت روشنایی 11
منابع آب 12
سرویس و تجهیزات بهداشتی 14
سرویس خدماتی 14
امکانات تفریحی کودکان 14
امکان خدمات شهری همجوار 15
نقشه و مشخصات پارک 16
گلکاری و چمنکاری پارک 17
وضعیت پرسنلی و نیروی انسانی 17
کارهایی که قرار است در پارک انجام شود 18
چارت زمانی پارک 19
فصل دوم 20
موارد مختلف استفاده از چمن 20
خاک 21
تهیه زمین چمن 22
کاشت بذر 23
مقدار بذر در واحد سطح 24
نگهداری چمن 24
تهیه و تازه کردن چمن 26
کودپاشی 26
آبیاری چمن 27
علفهای هرز چمن 28
علف کش 2-4D 29
علفهای هرز چمن و مبارزه با آنها 29
کاربرد تزئیناتی چمن 21
بررسی گیاهان در طراحی فضای سبز و مبارزه با آفات آنها 33
چنار 33
نارون 34
فصل سوم 35
نگهداری گیاهان 35
آبیاری 35
کوددهی 36
مالچ پاشی 37
هرس درختان و درختچه ها 38
زمان مناسب هرس 38
هرس زمستانه 38
هرس تابستانه 38
هرس پائیزه 39
هرس بهاره 39
روش های هرس 40
هرس تنک 41
هرس سرشاخه 41
زمستانگذرانی فضای سبز 42
روش کاهش خسارت زمستانی 42
بادسوختگی 43
کاهش شدید دما 43
آفتاب سوختگی 44
برآمدن یا آماس کردن خاک 45
آسیب ناشی از برف و یخ 45
خسارت ناشی از نمک 46
خسارت ناشی از برف روبی 46
پوسیدگی چمن 47
فصل چهار 48
آرالیا 48
ارکیده 52
برگ انجیری 55
بگونیا ببری 60
پاپیتال 63
پاپیتال 66
یاس آبی 68
داوودی 72
دیفن باخیا 75
عشقه 78
فیکوس 81
فیکوس بنجامین 85
لیندا 89
موز 95
نخل مرداب 97
یوکا خنجری 99
بیماری لکه سیاه گلابی 102
بیماری سرطان تنه و شاخه سیب 107
منابع و مآخذ 109لینک کمکی