فایل (word) مقاله بررسی بافت سنتی دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله بررسی بافت سنتی دزفول :

دانلود مقاله بافت سنتی دزفول 36 ص با فرمت WORD


موقعیت جغرافیایی 1
آب وهوا 1
وجه تسمیه دزفول 2
سابقه تاریخی شهر دزفول 2
نحوه تاثیر مسائل اقلیمی برواحد مسکونی 3
عناصرتشکیل دهنده ساختمان 5
نظام باربر 5
نظام پوشش: 7
نظام پرکننده 8
موقعیت نسبت به نظام بار بر 8
نتیجه گیری 9
نظام بازشوها 10
انواع قرارگیری بازشوها 11
گونه شناسی نظامهای ساختمانی 12
همجواری واحدهای مسکونی 13
تراکم 14
عناصر ارتباط دهنده 15
عناصر خطی ( نظام راهها) 15
شبکه سرویس دهنده عنصر پایه شهری 15
اطلاعات هندسی 15
محدوده عناصر خطی 17
محدود کننده های عمودی 18
ذره شناسی حجمی نماها 18
نفوذ فضاهای پر و خالی درهم 18
محدود کننده های دیگر 19
گونه شناسی راهها 19
اتصالات با شبکه ارتباطی 20
نحوه اتصال 20
عناصر اضافی ویژه برای ایجاد اتصال 21
آهنگ در شبکه اتصال 22
ترکیب نماها 23
نظام ساختمان نما 23
عناصر ترکیب نما 23
قواعد ترکیب 24
تزئین بنا : 25
عناصر تزئینی شهری 26لینک کمکی